• آدرس دبیرخانه: تهران- خیابان حافظ-تقاطع سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی
  • تلفن تماس با دبیر خانه:64543157-021
  • نمابر:64543155-021
  • ایمیل: ichec16@aut.ac.ir
  •  آدرس تلگرام:ichec16@
  • محل برگزاری: تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • نقشه محل برگزاری

Refresh Code