برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 Applicability of computational fluid dynamics in chemical engineering industries | 3 days - 12 hours
1397-10-29 14:00-18:00
1397-10-30 14:00-18:00
1397-11-01 09:00-12:00
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15
دانشجویان 3,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 5,000,000 ریال
عضو انجمن های علمی 3,000,000 ریال
Dr. Bahram Haddadi, Dr. Michael Harasek
2 آشنایی با غشا و کاربردهای آن در تصفیه آب و فاضلاب و نمکزدایی
1397-10-30 08:30-17:30
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15
3,500,000 ریال
دکتر محمدحسین صراف زاده و دکتر مسعود رضایی
3 دوره جامع مدیریت کربن و موجودی انتشار گازهای گلخانه ای
1397-10-30 09:00-17:00
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 10
1,500,000 ریال
دکتر شایان سیف
4 کارگاه مقدماتی امکان سنجی طرح های صنعتی و آموزش نرم افزار کامفار
1397-11-01 14:00-18:00
15
1,000,000 ریال
دکتر حمیدرضا حاج فرج الله
5 کارگاه تخصصی "طراحی جداکننده های فازی (افقی- عمودی)" - شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC)
1397-10-30 08:30-17:30
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 10
1,500,000 ریال
مهندس زهره ماجدی اصل
6 کارگاه تخصصی " آشنایی با مبدل های حرارتی و روش طراحی آنها"- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC)
1397-11-01 08:30-17:30
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 10
1,500,000 ریال
دکتر سید هادی علائی
7 کارگاه تخصصی " مفاهیم PFD و P&IP"- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC)
1397-11-01 08:30-17:30
دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 10
1,500,000 ریال
مهندس علی مهرابی
8 کسب و کار هوشمند در مهندسی شیمی و پلیمر
1397-10-29 14:00-17:00
دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
0 ریال
مسعود قاسمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.