برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 مبانی راه اندازی، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات در پروژه های صنعت نفت
1400-08-20 16:00-17:30
1400-08-20 18:00-19:30
اسکای روم 350
0 ریال
مهندس مجتبی اسماعیلی (شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ایکو)
2 آشنایی با مفاهیم مدیریت کربن در انتقال و توزیع گاز طبیعی
1400-08-23 16:00-18:00
اسکای روم 350
0 ریال
دکتر حمیدرضا افشون – دکتر سید مهدی جباری (شرکت گاز خراسان رضوی)
3 مروری بر مدل های پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات های گازی
1400-08-24 16:00-18:00
اسکای روم 350
0 ریال
دکتر ابوالفضل محمدی (دانشگاه بجنورد)
4 کروماتوگرافی گازی
1400-08-21 16:00-17:30
1400-08-21 18:00-19:30
اسکای روم 350
2,200,000 ریال
دکتر هادی تابانی (شرکت پویش تدبیر کرانه)
5 جذب سطحی با روش مونت کارلو همراه با آموزش نرم افزار materials studio
1400-08-20 16:00-17:30
1400-08-20 18:00-19:30
اسکای روم 35
1,000,000 ریال
دکتر نفیسه فرهادیان - مهندس محمد جواد توکلی هروی (دانشگاه فردوسی مشهد)
6 شبیه سازی دینامیک مولکولی با نرم افزار گرومکس
1400-08-21 16:00-17:30
1400-08-21 18:00-19:30
اسکای روم 50
2,000,000 ریال
مهندس آزاده کرد زاده (دانشگاه صنعتی شریف)
7 شبیه سازی دینامیک فرآیند به کمک OpenModelica
1400-08-20 14:00-16:00
اسکای روم 50
1,300,000 ریال
دکتر علی محمد سهل الدین - مهندس مرتضی نیکخواه نسب (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
8 معرفی نرم‏ افزار GPS-X با هدف بهینه سازی تصفیه خانه های فاضلاب
1400-08-21 08:30-10:00
1400-08-21 10:30-12:00
اسکای روم 75
1,500,000 ریال
مهندس سید مهدی قاسمی (دانشگاه فردوسی مشهد)
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.