اهداف کنگره:

  • فراهم نمودن بستری برای تبادل‌ نظر بین محققان، کارشناسان و خبرگان علمی و صنعتی
  • عرضه دستاوردهای نوین محققان، کارشناسان و خبرگان علمی و صنعتی به مجامع علمی و صنعتی
  • آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن
  • کمک به تعیین راهبرد و مسیر تحقیقاتی اساسی مورد نیاز کشور در زمینه مهندسی شیمی
  • افزایش توان علمی کارشناسان، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان
  • ایجاد پویایی و انگیزه مشارکت در فعالیت‌های علمی دانشجویی برای دانشجویان