- آدرس دبیرخانه : مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی شیمی

ایمیل : ichec17@ferdowsi.um.ac.ir 

آدرس تلگرام و اینستاگرام : ichec17_FUM@

-فکس : 38807186-051

تلفن تماس : 38806126-051

- محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد

 

Refresh Code