برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1400-07-30
3,000,000 ریال
پس از تاریخ 1400-07-30
3,600,000 ریال
لازم است کارت دانشجویی اسکن و تصویر آن در قالب (فایل jpg) در سایت بارگذاری شود .
2
تا تاریخ 1400-07-30
2,700,000 ریال
پس از تاریخ 1400-07-30
3,240,000 ریال
لازم است کارت دانشجویی و کارت عضویت انجمن دریک تصویر اسکن و به عنوان سند تاییدیه در قالب فایل (jpg) ذز سایت بارگذاری شود
3
تا تاریخ 1400-07-30
6,000,000 ریال
پس از تاریخ 1400-07-30
6,600,000 ریال
4
تا تاریخ 1400-07-30
5,400,000 ریال
پس از تاریخ 1400-07-30
5,940,000 ریال
لازم است کارت عضویت به عنوان تاییدیه اسکن و در سایت با فرمت (jpg) بارگذاری شود
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.