لیست دانشجویان فعال در کمیته های علمی و اجرایی هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران آبان14001- الهام اباذریان

 

16- رضا سجادی

 31- هانیه میران موسوی

 

2- فاطمه احمدی

 

17- حجت شعبانی مقدم

 

32- گلناز ناطقی

 

3- مهسا احمدی

 

18- علیرضا صاحبی

 

33- امیررضا نوروزی

 

4- فاطمه اسداله زاده

 

19- رومینا صبوری زاده

 

34- میلاد نیک روش

 

5- پوریا اسماعیلی

20- رضا عباچی زاده

 

35- پیمان وحیدی

 

6- بهاره اکبریان

 

21- سلمی غراب

 

36- محمدمهدی یزدی

 

7- آرش پاکزاد

 

22- سیاوش قائمی

 

 

8- سیدفرزان تاج بخش فخرآباد

 

23- امیررضا قربانی

 

 

9- زینب جعفری

 

24- نیما قندی

 

 

10- طلیعه جهانگشته

 

25- مینا کرد نوقابی

 

 

11- علیرضا چاره ئی

 

26- حمیدرضاکلبادی نژاد

 

12- مارال حریری

27- امیر گرابیان

 

 

13- فاطمه رافتی

 

28- سیروس مطلبی

 

 

14- رامتین روشن

 

29- محمد مقدم

 

 

15- بهار رویانی

 

30- نوید مهری