اطلاعیه دریافت گواهی کارگاه های آموزشی
1400-10-13

بدین وسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم کارگاه های آموزشی «آشنایی با مفاهیم مدیریت کربن در انتقال و توزیع گاز طبیعی»، «مبانی راه اندازی، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات در پروژه های صنعت نفت»و «مروری بر مدل های پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات های گازی»می رساند، برای دریافت گواهی شرکت در کارگاه با مراجعه به لینک مشخص شده و جست وجوی نام و نام خانوادگی خود، نسبت به دریافت گواهی اقدام نمایند. لازم به ذکر است گواهی شرکت در این کارگاه ها ، تنها به افرادی تعلق می گیرد که در کارگاه ثبت نام کرده و حضور داشته اند.

  • آشنایی با مفاهیم مدیریت کربن در انتقال و توزیع گاز طبیعی :

               https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/DeaHTq2o5JCLnsf

  • مبانی راه اندازی، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات در پروژه های صنعت نفت :

              https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/9nLBbD4dHEB68Rb

  • مروری بر مدل های پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات های گازی:

             https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/RqBFY82NFSHDXsz

قابل ذکر است که گواهی کارگاه های زیر سابقا به ایمیل شرکت کنندگان محترم ارسال شده است.

1-جذب سطحی با روش مونت کارلو همراه با آموزش نرم افزار materials studio

2-شبیه سازی دینامیک مولکولی با نرم افزار گرومکس

3-شبیه سازی دینامیک فرآیند به کمک OpenModelica

4-معرفی نرم‏ افزار GPS-X با هدف بهینه سازی تصفیه خانه های فاضلاب