اطلاعیه تمدید مهلت ارسال مقالات
1400-03-09

احتراما به استحضار می رساند به دلیل درخواست مکرر بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران عزیز، مهلت ارسال مقالات تا 1400/4/5 تمدید شد و مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.