اطلاعیه دریافت گواهی موقت پذیرش مقالات
1400-06-13
اطلاعیه دریافت گواهی موقت پذیرش مقالات

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند :


با توجه به اعلام نتایج مقالات طی روزهای گذشته، آن دسته از نویسندگان که طی روزهای گذشته پرداخت مالی را به صورت کامل طی نموده و وضعیت پرداخت آن ها به تاییدشده تغییر یافته است، می توانند درخواست خود را مبنی بر ارائه گواهی پذیرش اولیه مقاله ارسال نمایند.

پرداخت های مالی صورت گرفته توسط نویسندگان ملزم به رعایت قوانین مالی مطابق فایل قوانین مالی ثبت نام کنگره می باشد . نویسندگانی که پرداخت مالی را تاکنون انجام داده ولی به دلیل رعایت نکردن بعضی از قوانین ، وضعیت پرداخت آنها تغییری نداشته است ، لازم است با توجه به ایمیل ارسالی از طرف تیم اجرایی کنگره ، نسبت به رفع نقص مدارک اقدام کنند .