بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، مراسم افتتاحیه و اختتامیه هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران به دلیل شرایط پاندمی کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با حضور تعداد محدودی از مسئولین و عوامل برگزار کننده کنگره، در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. این مراسم به طور مستقیم از طریق skyroom پخش خواهد گردید و شرکت کنندگان گرامی با نام کاربری و گذرواژه ای که از طریق دبیرخانه کنگره، برای نویسندگان مسئول مقالات ارسال شده است می توانند مراسم را به صورت زنده مشاهده نمایند. به همین دلیل از نویسندگان مسئول مقالات تقاضا می گردد که حتما ایمیل خود را بررسی و نام کاربری و گذرواژه ورود به مراسم را دریافت نمایند. نام کاربری و گذرواژه ارسالی علاوه بر شرکت در مراسم افتتاحیه و اختتامیه کنگره، مخصوص شرکت در جلسات ارائه شفاهی مقالات نیز می باشد. لینک جلسات افتتاحیه و اختتامیه کنگره و همچنین لینک های نشست های مجازی ارائه شفاهی مقالات در برنامه کنگره موجود در سایت(www.ichec.ir) قرار گرفته است.
همچنین از آن جایی که نام کاربری و گذرواژه ارسالی تنها برای شرکت یکی از نویسندگان مقالات در مراسم قابل استفاده است، به منظور فراهم شدن حضور مجازی تمامی نویسندگان و پژوهشگران گرامی، مراسم افتتاحیه و اختتامیه کنگره از طریق پخش زنده اینستاگرام رسمی کنگره (ichec17_fum) به صورت مستقیم به نمایش گذاشته خواهد شد.