هزینه های شرکت دانشجویان و سایر شرکت کنندگان تا تاریخ مقرر ۳۰ مهرماه۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد وپس از این تاریخ مشمول جریمه خواهد بود :   

      

نوع عضویت

هزینه ثبت نام (ریال) قبل از تاریخ 1400/07/30

هزینه ثبت نام (ریال) بعد از تاریخ 1400/07/30

دانشجویان

3.000.000

3.600.000

دانشجویان عضو IAChE

2.700.000

3.240.000

آزاد

6.000.000

6.600.000

سایر اعضای IAChE

5.400.000

5.940.000   

 

1)برای اعضای انجمن مهندسی شیمی ایران تخفیف 10% در نظر گرفته شده است.

2)تمامی افراد حاضر در کنگره باید در سایت ثبت نام نهایی را انجام داده باشند .

3) پرداخت وجه فقط به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.