اطلاعیه زمان و نحوه دریافت گواهی ها
1400-08-27

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران و شرکت کنندگان محترم در هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران می رساند که گواهی های مربوط به پذیرش و ارائه مقالات، گواهی شرکت در کارگاه ها، گواهی تدریس کارگاه ها(مخصوص مدرسین) و گواهی عضویت در کمیته های علمی و داوری مقالات، باتوجه به زمان بندی اعلامی از سوی کمیته برگزاری هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تا تاریخ 7 آذر ماه آماده و نحوه دریافت آن از طریق سایت کنگره اطلاع رسانی خواهد شد .
با تشکر از صبر و شکیبایی شما عزیزان
دبیرخانه هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد