اطلاعیه آخرین مهلت ثبت نام مالی مقالات و شرکت در کنگره
1400-07-28
اطلاعیه آخرین مهلت ثبت نام مالی مقالات و شرکت در کنگره

قابل توجه نویسندگان محترم :

به اطلاع نویسندگانی که مقالات آن ها به صورت مشروط در هفدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران پذیرفته شده می رساند که مهلت ثبت نام مالی مقالات تا 30 مهرماه می باشد پس از آن تا تاریخ 5 آبان ماه نیز ثبت نام مالی مقالات پذیرفته شده با افزایش هزینه امکان پذیر است. مهلت ثبت نام ها تمدید نخواهد شد و پس از 5 آبان ماه در صورت عدم ثبت نام مالی مقاله مربوطه از مجموعه مقالات کنگره کنار گذاشته خواهد شد. 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم :

علاقه مندانی که تمایل به شرکت در کنگره و حضور در نشست های علمی را دارند می توانند تا تاریخ 10 آبان ماه با مراجعه به وب سایت رسمی هفدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران و ساخت حساب کاربری نسبت به ثبت نام در کنگره اقدام نمایند. ( در بخش توضیحات مراحل ثبت نام به جای کد مقالالت عبارت " شرکت کننده" ذکر شود .)