اطلاعیه زمان اعلام نتایج و تعویق زمان برگزاری کنگره
1400-05-24
اطلاعیه زمان اعلام نتایج و تعویق زمان برگزاری کنگره

به نام خدا
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که نتایج داوری مقالات هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ان شاالله تا ابتدای شهریورماه اعلام خواهد شد و نتایج بر روی پروفایل شخصی نویسندگان قابل مشاهده خواهد بود. همچنین ایمیل وضعیت مقاله نیز برای نویسندگان ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی مقالات منوط به ثبت نام یکی از نویسندگان محترم و پرداخت هزینه مالی مربوطه در مهلت مقرر می باشد.
شایان ذکر است که با توجه به شرایط قرمز کرونایی در ایران و به ویژه شهر مقدس مشهد، شورای سیاست گذاری کنگره تصمیم به تعویق کنگره به روزهای 18 تا 20 آبان 1400 نموده است. همچنین مهلت ثبت نام مالی بدون تاخیر نیز تا 30 مهرماه در نظر گرفته شد.
در صورت درخواست نویسندگان محترم، در نخستین فرصت ممکن نسبت به ارائه گواهینامه موقت پذیرش مقاله برای مقالات پذیرفته شده ای که مراحل ثبت نام مالی را به صورت کامل طی نموده اند، اقدام خواهد شد. ارائه گواهی پذیرش نهایی مقاله، منوط به ارائه آن به صورت شفاهی یا پوستر (بسته به نوع پذیرش) در مراسم رسمی کنگره هفدهم خواهد بود.