اطلاعیه آخرین مهلت ارسال مقالات
1400-04-02

احتراما به استحضار می رساند به دلیل درخواست مکرر بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران عزیز، آخرین مهلت ارسال مقالات تا 1400/4/12 تمدید شد و مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.