اطلاعیه دریافت گواهی های ارائه ی مقالات
1400-09-09
اطلاعیه دریافت گواهی های ارائه ی مقالات

بدین وسیله به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران محترم می رساند، برای دریافت گواهی ارائه ی مقالات با مراجعه به لینک زیر و جست وجوی کد مقاله ی مورد نظر، نسبت به دریافت گواهی اقدام نمایند. لازم به ذکر است گواهی ارائه، تنها به مقالاتی تعلق می گیرد که توسط نویسندگان در کنگره ارائه شده باشد.

   برای دریافت گواهی ارائه ی مقالات کلیک نمایید.