اطلاعات و جزئیات مربوط به نمایشگاه در اولین فرصت در سایت و کانال تلگرام اعلام خواهد شد.
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو