موضوعات = ENR-Carbon Economy
تعداد مقالات: 1

1 The New Experimental Validation of a Rigorous Absorber and Desorber Thermodynamic Model for CO2 Capturing by Mono-Ethanol Amine (MEA)
Hamid Reza Kalatjari؛ Mohamad Reza Jafari Nasr*؛ Ali Haghtalab؛ Amir Heidarinasab
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.03 K)