راهنمای ارائه شفاهی

  • برای هر ارائه 10 دقیقه و برای پرسش و پاسخ حضار و دبیر جلسه 5 دقیقه زمان درنظر گرفته شده است.
  • ارائه ها باید به زبان فارسی باشد. متن داخل اسلایدها به انتخاب نویسنده می‌تواند فارسی و یا انگلیسی باشد.
  • با توجه به زمان ارائه توصیه می‌شود که بین 10 تا 14 اسلاید (متناسب با محتوای هر اسلاید) برای ارائه آماده کنید.
  • حتما قبل از شروع هر جلسه ارائه، فایل پاورپوینت ارائه خود را به مسئول سالن تحویل دهید تا صحت فایل از لحاظ چنیش معادلات، فونت و غیره چک شود.
  • توصیه می‌شود که معادلات ریاضی (همچنین علائم ریاضی و یونانی) ابتدا به صورت عکس در آورده شده و سپس عکس آن را در اسلاید قرار دهید. این کار مشکلات احتمالی ناشی از نمایش نامناسب معادلات و علاعم را حل خواهد کرد.
  • بعد از ارائه مقاله، گواهی ارائه مقاله توسط دبیر جلسه به شخص ارائه دهنده تقدیم می‌شود.