هزینه های شرکت متخصصان و کارشناسان صنعت در کنگره به شرح زیر می باشد:

1) ثبت نام به موقع برای ارائه مقاله  (تا 10 دی ماه)

  به همراه مطالعات موردی صنعتی              3.500.000 ریال

 

آزاد

  5.000.000 ریال

 

 

 

2) ثبت نام بدون ارائه مقاله (تا 25 دی ماه)

 

آزاد

  5.000.000 ریال

 

3)برای اعضای انجمن مهندسی شیمی ایران تخفیف 10% در نظر گرفته شده است.

4) به ازای هر ثبت نام امکان ارائه دو گزارش(case study) توسط یک ارائه کننده وجود دارد و برای دو گزارش بعدی نیاز به ثبت نام مجدد می باشد.

5)تمامی افراد حاضر در کنگره باید در سایت ثبت نام نهایی را انجام داده باشند و کارت ورود برای ایشان صادر شده باشد.

6) پرداخت وجه فقط به صورت آنلاین امکانپذیر می باشد.


توجه:

عزیزانی که در شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ثبت نام می کنند، در صورت تمایل به عضویت در انجمن مهندسی شیمی ایران می توانند از تخفیف 50% کنگره جهت عضویت در انجمن استفاده کنند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرس www.che.ir مراجعه نمایید.