دبیرخانه شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران برای افزایش مشارکت مهندسان و محققان بخش صنعت اقدام به ایجاد مطالعات موردی صنعتی کرده است. در این بخش همکاران بخش صنعت می توانند مطالعات موردی (case study) که در واحد خود داشته­ اند را به صورت گزارش صنعتی (technical report) با الگویی که در وب سایت کنگره توضیح داده شده است برای دبیرخانه ارسال کنند. مطالعات موردی می­ تواند در زمینه  مدیریتی و بهره ­وری سیستمی، مسائل و مشکلات فرآیندی، آلودگی آب و هوا، ایمنی و محیط زیست، کاتالیست و راکتور و سایر موارد مرتبط با صنعت باشند.

حضور در این بخش فرصتی خواهد بود که مهندسان و محققان فعال در بخش های صنعتی تجربه های صنعتی خود را با سایر شرکت ها به اشتراک بگذارند و از این طریق هم نظرات و راهکارهای سایر شرکت کنندگان را در زمینه موضوع مورد نظر دریافت کنند و هم توانایی تیم و شرکت تابع خود را به سایر صنایع و دانشگاه ها معرفی نمایند.

آثار ارسالی توسط کیمته داوری صنعتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج داوری اعلام خواهد شد. آثار پذیرفته شده در بخش مطالعات موردی صنعتی توسط نویسندگان ارائه خواهد شد و بعد از ارائه، زمانی برای بحث و تبادل نظر در مورد تجربه های مشابه میان سایر شرکت کنندگان (صنعتی و دانشگاهی) در نظر گرفته خواهد شد. در انتها در صورت موافقت نویسندگان آثار، این گزارش ها در کنار سایر مقالات پذیرفته شده در کتابچه مقالات کنگره قرار خواهند گرفت و در پایگاه های استنادی ISC و CIVILICA نمایه خواهند شد.

لازم به ذکر است که اصل آثار و اطلاعات ذکر شده در این مقالات به صورت محفوظ نزد دبیرخانه خواهد ماند و تنها در صورت موافقت مولفان آثار این مقالات به صورت عمومی در دسترس قرار خواهند گرفت.

آخرین فرصت برای ارسال آثار در بخش مطالعات موردی صنعتی 17 آذر ماه 1397 است. 

 لازم به توضیح است که فرم اصالت اثر  باید توسط نویسنده ­ی مسئول مقاله به نمایندگی از سایر نویسندگان امضاء و به همراه مقاله کامل از طریق وبسایت کنگره (سامانه نویسندگان) به دبیرخانه همایش ارسال گردد.