فهرست دانشگاه ها و سازمان هایی که همراهان کنگره بودند و در ارتقاء سطح علمی و کیفی شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران ما را یاری کردند:دانشگاه تهران   دانشگاه صنعتی شریف   دانشگاه فنی وین   پژوهشگاه صنعت نفت   شرکت ملی نفت ایران   شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس    وزارت نفت    
                      

 

 

   
                پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  

دانشگاه آزاد شهرضا

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی