فهرست سازمان هایی که همراهان کنگره بودند و در ارتقاء سطح علمی و کیفی شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران ما را یاری کردند:


 اکسیر نوین فرآیند آسیا    گسترش فناوری خوارزمی     گروه مهد تاژ    فومن شیمی    شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس  
             

 

 

                 
 مبنای خاور میانه    مصباح انرژی    شرکت پتروشیمی مروارید    انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران   طراحی و مهندسی صنایع انرژی  
                   
                   
             مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   سازمان انرژی اتمی