آیین نامه انتخاب و تقدیر از استاد پیشکسوت برجسته، مهندس برجسته، کارآفرین برتر و استاد جوان برجسته
1397-09-18

مهلت ارسال مدارک تا 97/10/15  به نشانی اینترنتی iache1371@yahoo.com  می باشد.


  استاد پیشکسوت برجسته

الف) استاد پیشکسوت برجسته، فردی است از میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی که با شرایط زیر انتخاب می شود:

 • رتبه استاد تمام با حداقل پایه 30 
 • داشتن سابقه تدریس در حداقل 3 موضوع مختلف درسی در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
 • کسب حداقل 300 امتیاز از بند پژوهشی و اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی پس از ارتقای به مقام استادی
 • داشتن سابقه مشارکت موثر در فعالیتهای انجمن به عنوان عضو هیئت مدیره، بازرس، سر دبیر نشریات، دبیر اجرایی/علمی کنفرانسها به تشخیص هیئت مدیره انجمن امتیاز مثبت خواهد داشت.

تبصره 1: اعضای فعلی هیئت مدیره، سر دبیر نشریات، دبیر اجرایی و علمی کنفرانسها در زمان همکاری جزو نامزدها قرار نمی گیرند.

ب) داشتن شاخص برجستگی­های آموزشی، پژوهشی (کسب حداقل 75 امتیاز از این بخش ضروری است):.

 • جامعیت علمی حداکثر 35 امتیاز (تسلط و آگاهی بر رشته تخصصی خود، شهرت علمی)
 • کیفیت و نوآوری در تدریس حداکثر 40 امتیاز (نوآوری­های درسی، تدوین و طراحی رشته و دروس جدید و...)
 • مشارکت موثر در در ارتباط علمی با صنعت، دولت و  جامعه حداکثر 25 امتیاز

ج) داشتن شاخص اجرایی(معرفی 10 نمونه از خدمات برجسته نامزد که به هر اثر حداکثر 5 امتیاز تعلق می­گیرد.) :

 • تأسیس و راه­اندازی دانشگاه/پژوهشگاه، دانشکده، آزمایشگاه، رشته­ های علمی، انجمن­های علمی و ...
 • مسئولیت اجرایی در سطح وزارت، معاونت وزیر، رئیس دانشگاه/ پژوهشگاه و رئیس دانشکده/پژوهشکده

تبصره 2 بخش(ج): کسب حداقل 20 امتیاز از این بخش الزامی و حداکثر امتیاز متعلق به این بخش 40 امتیاز است.

تبصره 3 بخش (ج): انجمن می­تواند علاوه بر بررسی زندگی­نامه علمی از نظرات دانشگاه­ها، استادان و دانشجویان برجسته و فارغ التحصیل شده هر نامزد بهره­گیری نماید.


  مهندس برجسته

مهندس برجسته، فردی است که در راستای توسعه صنعتی صنایع شیمیایی، تجاریسازی با شرایط زیر فعالیت نموده باشد. از هر نامزد خواسته می­شود خدمات صنعتی و اجرایی برجسته خود را معرفی کند. به هر اثر حداکثر 5 امتیاز تعلق می­گیرد.

الف) دارای حداقل مدرک کارشناسی مهندسی شیمی و یا رشته­های وابسته از دانشگاههای معتبر داخل و یا خارج کشور

ب) داشتن سابقه عضویت حقیقی یا حقوقی در انجمن مهندسی شیمی ایران

ج) ایجاد حداقل یک واحد صنعتی، موسسه خصوصی و یا عمومی غیر دولتی فعال


 کارآفرین برتر

کارآفرین برتر، مهندس شیمی (و سایر رشته­ های وابسته) خلاق در حوزه کسب و کار در بخش غیردولتی است که یک یا چند نوع کارآفرینی داشته باشد و نوآوری در حوزه صنایع شیمیایی در موضوعات زیر امتیاز مثبت خواهد داشت:

 • نوآوری در تولید کالا و ارائه خدمات، منابع و بازار؛
 • نوآوری در روش و فرآیند، سازمان و مدیریت؛

در انتخاب از نظرات انجمن کارآفرینان نیز استفاده می­شود.

تبصره 4: کارآفرینانِ دارای کسب و کار، نباید از راه اندازی واحد آنها بیش از 7 سال گذشته باشد.

تبصره 5: کارآفرینان باید در طی یک سال از زمان تقاضا، طرحهای ابتکاری، نوآورانه و جدید ارایه نموده باشند.


  دانشمند جوان برجسته

دانشمند جوان، فردی است که با شرایط زیر انتخاب می شود:

 • حداکثر سن 40 سال و داشتن رتبه استاد تمام در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
 • انجام پژوهشهای بنیادی، بدیع، شاخص و کاربردی و نوآوری­هایی در مهندسی
 • نظریه پردازی در قالب تألیف مقالات علمی چاپ شده قابل ارجاع
 • راه­اندازی مراکز و مؤسسات علمی پژوهشی، آزمایشگاه­ها، انجمن­های علمی، نشریات علمی و ...
 • نشان­ها، جوایز ملی و بین المللی، اختراع و اکتشاف ثبت شده در مراجع بین المللی یا تجاری شده
 • سابقه مشارکت موثر در انجمن به عنوان عضو هیئت مدیره، بازرس، سر دبیر نشریات، دبیر اجرایی و علمی کنفرانسها  

تبصره 6: اعضای فعلی هیئت مدیره، سر دبیر نشریات، دبیر اجرایی و علمی کنفرانسها در زمان همکاری جزو نامزدها قرار نمی گیرند.


 دبیرخانه

دبیرخانه انتخاب و تقدیر از استاد پیشکسوت برجسته، مهندس برجسته، کارآفرین برتر و استاد جوان برجسته در محل انجمن مستقر می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های انجمن مهندسی شیمی ایران  تماس حاصل فرمایید.

 •  66082637 (021)
 • 66022193(021)
 • 66042719(021)