ایجاد پنل صنعتی برای افزایش مشارکت مهندسان و محققان در کنگره
1397-07-11

دبیرخانه شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران برای افزایش مشارکت مهندسان و محققان بخش صنعت اقدام به ایجاد پنل صنعتی کرده است. در این بخش همکاران بخش صنعت می توانند مطالعات موردی (case study) که در واحد خود داشته اند را به صورت گزارش صنعتی (technical report) با الگویی که در ادامه توضیح داده شده است برای دبیرخانه به صورت آنلاین ارسال نمایند.